برای معاملات روز دوشنبه شاخص کل هم وزن جلوتر از شاخص کل بورس بود و با رشد 0.5 درصدی مواجه شد.

برای معاملات روز دوشنبه شاخص کل هم وزن جلوتر از شاخص کل بورس بود و با رشد 0.5 درصدی مواجه شد.