دوره تخصصی رویکردهای نوین در روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان استان تهران
دوره تخصصی رویکردهای نوین در روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان استان تهران

شهریاریها : یکدوره کلاس تخصصی آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات ورزش وجوانان استان تهران با عنوان”رویکردهای نوین در روابط عمومی” با حضور کلیه مسئولین روابط عمومی های ادارات در سالن آمفی تئاتر اداره کل برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه که با همکاری واحدهای آموزش و روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان […]

kargah ravabet1شهریاریها : یکدوره کلاس تخصصی آموزشی ویژه روابط عمومی های ادارات ورزش وجوانان استان تهران با عنوان”رویکردهای نوین در روابط عمومی” با حضور کلیه مسئولین روابط عمومی های ادارات در سالن آمفی تئاتر اداره کل برگزار گردید.
در این کارگاه یک روزه که با همکاری واحدهای آموزش و روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد، دکتر بهزاد کریمی از اساتید مرکز آموزش صدا و سیما در خصوص چالش های روابط عمومی در عصر فن آوری ارتباطات واطلاعات، مطالبی را عنوان کرد.
کریمی که در حوزه نظارت بر خبر و برنامه های سیاسی سازمان صداوسیما فعالیت دارد، پیرامون دو موضوع درک تغییرات امروزی در دو حوزه کلی: شناخت وکاربردی فناوری های نوین ارتباطی و شناخت مخاطبان امروزی، تدریس نمود.

از نکات بارز این دوره حضور نژادفلاح مدیرکل ورزش وجوانان، میرزاآقابیک معاونت امور توسعه ورزش و شاملو رئیس نظارت فنی بر اماکن ورزشی در این دوره تخصصی بود که نشان از اهمیت آموزش روابط عمومی ها از دیدگاه مدیرکل ورزش وجوانان داشت.
مدیر کل ورزش ورزش وجوانان استان تهران با شرکت در مباحث مطرح شده، در گفتگوی کوتاهی با مسئولین روابط عمومی ها بر اهمیت اطلا ع رسانی شفاف و همچنین حضور مدیران ادارات در کارگاه های آموزشی روابط عمومی و آشنایی آنان با مسائل فن آوری ارتباطات و اطلاعات روز جهان، تاکید کرد.