آخرین گزارش وزارت بهداشت از خروج ۶۰ شهرستان از وضعیت قرمز حکایت می‌کند. دراین بین وزارت بهداشت این روزها نگران ورود سویه جدید کرونا «لامبدا» به کشور و وصل شدن پیک پنجم کرونا به پیک ششم است. روند سینوسی میزان مبتلایان، با وجود اعلام رسیدن به قله پیک کر…

آخرین گزارش وزارت بهداشت از خروج ۶۰ شهرستان از وضعیت قرمز حکایت می‌کند. دراین بین وزارت بهداشت این روزها نگران ورود سویه جدید کرونا «لامبدا» به کشور و وصل شدن پیک پنجم کرونا به پیک ششم است. روند سینوسی میزان مبتلایان، با وجود اعلام رسیدن به قله پیک کرونا هم نگرانی‌ها درباره عبور کاهشی از پیک پنجم را افزایش داده است.