هافبک سابق تیم ملی ایران می گوید: خیلی خوب است که اکنون کی‌روش تمام تمرکز خود را روی آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی گذاشته است.

هافبک سابق تیم ملی ایران می گوید: خیلی خوب است که اکنون کی‌روش تمام تمرکز خود را روی آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی گذاشته است.