دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی هورالعظیم در عراق که حدود چهار ماه از آغاز آن می‌گذرد، امروز چهارشنبه نیز ۶ شهرستان خوزستان را فراگرفت.

دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی هورالعظیم در عراق که حدود چهار ماه از آغاز آن می‌گذرد، امروز چهارشنبه نیز ۶ شهرستان خوزستان را فراگرفت.