رکنا: دوازدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد با صدور بیانیه ای پایان یافت.

رکنا: دوازدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد با صدور بیانیه ای پایان یافت.