رسانه‌های عبری زبان از اخراج ده‌ها افسر صهیونیست از ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

رسانه‌های عبری زبان از اخراج ده‌ها افسر صهیونیست از ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.