گویا در تعطیلات تابستانی لیگ هم مربیان و مدیران عامل تیم‌ها کارهای مهمتری از حضور در نشست تخصصی سازمان لیگ دارند و وقعی به دانستن اطلاعات جدید کمیته برگزاری مسابقات نگذاشته‌اند. …

گویا در تعطیلات تابستانی لیگ هم مربیان و مدیران عامل تیم‌ها کارهای مهمتری از حضور در نشست تخصصی سازمان لیگ دارند و وقعی به دانستن اطلاعات جدید کمیته برگزاری مسابقات نگذاشته‌اند.