سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران با اشاره به اینکه هر چند در جام جهانی بسکتبال به هدف کسب نتیجه نرسیدیم اما توانستیم به هدف تغییر سنی بازیکنان دست یافتیم….

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران با اشاره به اینکه هر چند در جام جهانی بسکتبال به هدف کسب نتیجه نرسیدیم اما توانستیم به هدف تغییر سنی بازیکنان دست یافتیم.