وزارت اطلاع‌رسانی سوریه تایید کرد که صدای چند انفجار در آسمان پایتخت و اطراف آن شنیده شده است.

وزارت اطلاع‌رسانی سوریه تایید کرد که صدای چند انفجار در آسمان پایتخت و اطراف آن شنیده شده است.