«کوه واشنگتن» در ایالت نیوهمپشایر آمریکا از نظر باد سرد و یخبندان به عنوان یکی از بدترین مناطق جهان شناخته شده است. سرعت باد در این منطقه به ۳۰۷ کیلومتر و دمای هوا به منفی ۷۵ درجه سانتیگراد می‌رسد….

«کوه واشنگتن» در ایالت نیوهمپشایر آمریکا از نظر باد سرد و یخبندان به عنوان یکی از بدترین مناطق جهان شناخته شده است. سرعت باد در این منطقه به ۳۰۷ کیلومتر و دمای هوا به منفی ۷۵ درجه سانتیگراد می‌رسد.