اسدالله کارگر_ رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران گفت:مغازه داران به هر قیمتی که میوه و صیفی را از مبدا یعنی میدان مرکزی میوه و تره بار خریداری کنند با اعمال سود قانونی به دست مصرف کنندگان می رسانند. بنابراین اگر تغییر قیمتی اتفاق افتاده ا…

اسدالله کارگر_ رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران گفت:مغازه داران به هر قیمتی که میوه و صیفی را از مبدا یعنی میدان مرکزی میوه و تره بار خریداری کنند با اعمال سود قانونی به دست مصرف کنندگان می رسانند. بنابراین اگر تغییر قیمتی اتفاق افتاده است علت آن را باید در مبدا جست و جو کرد.