سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره شنیده شدن صدای انفجار در استان‌های غربی گفت: هنوز دلایل اصلی این موضوع مشخص نشده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره شنیده شدن صدای انفجار در استان‌های غربی گفت: هنوز دلایل اصلی این موضوع مشخص نشده است.