در حین سفر باقری کنی به بروکسل و دیدار با انریکه مورا هماهنگ کننده جلسات کمیسیون مشترک برجام و پس از آن سفر به مسکو و دیدار با سرگئی ریابکوف بود که آمریکا تحریم هایی علیه ایران اعمال کرد و با این اقدام پیامی دیپلماتیک به ایران ارسال کرد. …

در حین سفر باقری کنی به بروکسل و دیدار با انریکه مورا هماهنگ کننده جلسات کمیسیون مشترک برجام و پس از آن سفر به مسکو و دیدار با سرگئی ریابکوف بود که آمریکا تحریم هایی علیه ایران اعمال کرد و با این اقدام پیامی دیپلماتیک به ایران ارسال کرد.