درست یک هفته بعد از برگزاری مانور مشترک آمریکا و اسرائیل در سواحل شرقی مدیترانه و شبیه‌سازی حمله به تاسیسات نظامی و هسته‌ای ایران، یک پهپاد که ظاهرا متعلق به اسرائیل بوده، به یکی از تاسیسات دفاعی ایران حمله کرد. …

درست یک هفته بعد از برگزاری مانور مشترک آمریکا و اسرائیل در سواحل شرقی مدیترانه و شبیه‌سازی حمله به تاسیسات نظامی و هسته‌ای ایران، یک پهپاد که ظاهرا متعلق به اسرائیل بوده، به یکی از تاسیسات دفاعی ایران حمله کرد.