یک تارنمای خبری به نقل از محافل دیپلماتیک اروپایی گمانه‌زنی کرد که تغییر مکرر بلیت بازگشت به اروپا به بازداشت انریکه مورا و همراهانش در آلمان منجر شده باشد. …

یک تارنمای خبری به نقل از محافل دیپلماتیک اروپایی گمانه‌زنی کرد که تغییر مکرر بلیت بازگشت به اروپا به بازداشت انریکه مورا و همراهانش در آلمان منجر شده باشد.