ایلنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بررسی‌ها برای حضور در مراسم اسکار در سازمان سینمایی در حال انجام است و هیچ دلیلی وجود ندارد ما فیلمی را معرفی نکنیم….

ایلنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بررسی‌ها برای حضور در مراسم اسکار در سازمان سینمایی در حال انجام است و هیچ دلیلی وجود ندارد ما فیلمی را معرفی نکنیم.