دو ستاره گران‌قیمت باشگاه یوونتوس در تابستان این باشگاه را ترک نخواهند کرد.

دو ستاره گران‌قیمت باشگاه یوونتوس در تابستان این باشگاه را ترک نخواهند کرد.