قیمت فروش دلار امروز در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۶۴۱ تومان اعلام شد. همچنین قیمت دلار در بازار آزاد نیز به ۳۰ هزار و ۱۷۰ تومان رسید.

قیمت فروش دلار امروز در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۶۴۱ تومان اعلام شد. همچنین قیمت دلار در بازار آزاد نیز به ۳۰ هزار و ۱۷۰ تومان رسید.