قیمت دلار در ساعات ابتدایی معاملات بازار ارز امروز بر روی 28 هزار و 10 تومان قرار گرفت.قیمت دلار در پایان معاملات نیمه اول امروز 28 هزار و 70 تومان بود.

قیمت دلار در ساعات ابتدایی معاملات بازار ارز امروز بر روی 28 هزار و 10 تومان قرار گرفت.قیمت دلار در پایان معاملات نیمه اول امروز 28 هزار و 70 تومان بود.