در عکسی که بین شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دفتر پلیس+10 منطقه چیذر تعطیل و پلمب شد.

در عکسی که بین شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دفتر پلیس+10 منطقه چیذر تعطیل و پلمب شد.