دفتر مرجع عالی عراق با انتشار بیانیه‌ای روز دوشنبه را عید سعید فطر اعلام کرد.

دفتر مرجع عالی عراق با انتشار بیانیه‌ای روز دوشنبه را عید سعید فطر اعلام کرد.