روزنامه جوان در دفاع از انتصابات فامیلی نوشت: محروم کردن جوانان آینده کشور به جرم انتساب به مسئولان جمهوری اسلامی ظلم به آنان است.

روزنامه جوان در دفاع از انتصابات فامیلی نوشت: محروم کردن جوانان آینده کشور به جرم انتساب به مسئولان جمهوری اسلامی ظلم به آنان است.