درحالی‌که برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی از جمله علی آقامحمدی، سعید محمد و حتی سید احمد علم الهدی نسبت به اجرای قانون تولید یک میلیون مسکن هشدار داده و در چگونگی اجرای آن با دلایلی مانند نقطه کور داشتن این قانون اظهار نگرانی کرده بودند اما رئیس‌جمهور…

درحالی‌که برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی از جمله علی آقامحمدی، سعید محمد و حتی سید احمد علم الهدی نسبت به اجرای قانون تولید یک میلیون مسکن هشدار داده و در چگونگی اجرای آن با دلایلی مانند نقطه کور داشتن این قانون اظهار نگرانی کرده بودند اما رئیس‌جمهوری شنبه شب در سخنان تلویزیونی خود از این طرح دفاع کرد و گفت: بعضی‌ها تردید نکنند که آیا می‌شود این کار را کرد یا نه! این‌کار باید بشود، باید بیش از این میزان مسکن ساخته شود، حال این میزانی است که فکر می‌کردیم امکان تحقق آن هست و نکته دیگر این است که برای آن قانون تصویب شده است و قانون باید در کشور اجرا شود.