یک نماینده زن مجلس گفت: می‌توان پیش‌بینی کرد در کمتر از 3سال (با اجرای قانون حجاب) تغییرات چشمگیری در کشور رخ خواهد داد و مشکل بی‌حجابی برطرف می‌شود….

یک نماینده زن مجلس گفت: می‌توان پیش‌بینی کرد در کمتر از 3سال (با اجرای قانون حجاب) تغییرات چشمگیری در کشور رخ خواهد داد و مشکل بی‌حجابی برطرف می‌شود.