با نظر کادر فنی تیم ملی بزرگسالان، ۹ وزنه‌بردار برتر هفته سوم لیگ به اردوی فراخوانده شدند.

با نظر کادر فنی تیم ملی بزرگسالان، ۹ وزنه‌بردار برتر هفته سوم لیگ به اردوی فراخوانده شدند.