فرماندار تویسرکان: با اشراف اطلاعاتی عوامل انتظامی و دستور قاطع دادستان ضمن پیشگیری از بروز هر گونه اخلال در نظم عمومی و ناآرامی، ۵۰ نفر احضار و تذکر و هشدارهای قانونی لازم به آنها داده شد….

فرماندار تویسرکان: با اشراف اطلاعاتی عوامل انتظامی و دستور قاطع دادستان ضمن پیشگیری از بروز هر گونه اخلال در نظم عمومی و ناآرامی، ۵۰ نفر احضار و تذکر و هشدارهای قانونی لازم به آنها داده شد.