حوادث رکنا : فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری 79 متهم و محکوم تحت تعقیب طی 72 ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

حوادث رکنا : فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری 79 متهم و محکوم تحت تعقیب طی 72 ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.