دادستان صومعه سرا گفت: سه دهیار ، یک مسئول فنی دهیاری‌ ها، یک مسئول از اتاق اصناف و رئیس یکی از اتحادیه‌های این شهرستان بازداشت شدند.

دادستان صومعه سرا گفت: سه دهیار ، یک مسئول فنی دهیاری‌ ها، یک مسئول از اتاق اصناف و رئیس یکی از اتحادیه‌های این شهرستان بازداشت شدند.