دستگیری ۹ کارمند اداره برق ملارد/جمع دستگیری ها به ۱۱ نفر رسید
دستگیری ۹ کارمند اداره برق ملارد/جمع دستگیری ها به ۱۱ نفر رسید
ملارد- ۹ کارمند اداره برق ملارد دستگیر شدند، تا جمع دستگیری ها در این اداره به ۱۱ نفر برسد.

به گزارش شهریاریها ،اظهار داشت: در ادامه کشف فساد در اداره برق ملارد، صبح شنبه ۹ کارمند دیگر این اداره هنگام ورود به ساختمان اداره برق توسط سربازان گمنام ولایت با حکم قضائی بازپرسی شعبه ۵ دادسرای ملارد به اتهام تشکیل شبکه ارتشاء دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، هفته گذشته نیز دو کارمند دیگر اداره برق ملارد دستگیر شده بودند و جمع دستگیرشده‌های این اداره هم اکنون به ۱۱ نفر رسیده است.