فرمانده انتظامی داراب از شناسایی و دستگیری هفت سارق و کشف ۳۶ فقره انواع سرقت طی ۷۲ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی داراب از شناسایی و دستگیری هفت سارق و کشف ۳۶ فقره انواع سرقت طی ۷۲ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.