فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت سرقی در یکی از روستاهای اهواز خبر داد و گفت: ۴ قاچاقچی سوخت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت سرقی در یکی از روستاهای اهواز خبر داد و گفت: ۴ قاچاقچی سوخت دستگیر شدند.