فرمانده انتظامی خوزستان از دستگیری اعضای سه باند قاچاق سلاح و مهمات در اهواز و شادگان خبر داد.

فرمانده انتظامی خوزستان از دستگیری اعضای سه باند قاچاق سلاح و مهمات در اهواز و شادگان خبر داد.