فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از دستگیری ۲ نفر دیگر از عاملان شهادت سرهنگ مسعود پرکاس طی اقدام اطلاعاتی در این استان خبر داد.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از دستگیری ۲ نفر دیگر از عاملان شهادت سرهنگ مسعود پرکاس طی اقدام اطلاعاتی در این استان خبر داد.