دادستان مرکز مازندران از دستگیری ۲ نفر در مسجد شکوهی ساری خبر داد.

دادستان مرکز مازندران از دستگیری ۲ نفر در مسجد شکوهی ساری خبر داد.