رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دستگیری سوداگر مرگی در شهرک اندیشه با بیش از ۱۷۵ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک خبر داد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دستگیری سوداگر مرگی در شهرک اندیشه با بیش از ۱۷۵ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک خبر داد.