طبق اعلام یک منبع آگاه امنیتی، چند تن از عناصر گروه تروریستی داعش، در شمال غرب کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شده اند.

طبق اعلام یک منبع آگاه امنیتی، چند تن از عناصر گروه تروریستی داعش، در شمال غرب کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شده اند.