اقتصادنیوز: برخی از عناصر داعش حین نقش‌آفرینی در اعتراضات شمال‌غرب کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.

اقتصادنیوز: برخی از عناصر داعش حین نقش‌آفرینی در اعتراضات شمال‌غرب کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.