حوادث رکنا: رئیس پلیس فتا مازندران ازشناسایی و دستگیری عامل توهین به مقدسات درفضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

حوادث رکنا: رئیس پلیس فتا مازندران ازشناسایی و دستگیری عامل توهین به مقدسات درفضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خبر داد.