عامل فروش الکل‌های تقلبی در آبادان به دام پلیس افتاد.

عامل فروش الکل‌های تقلبی در آبادان به دام پلیس افتاد.