فرمانده انتظامی شوش از دستگیری چهار نفر از عاملان نزاع طایفه‌ای در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شوش از دستگیری چهار نفر از عاملان نزاع طایفه‌ای در این شهرستان خبر داد.