۳۹ سال پیش دستگیری شرور مسلح و باسابقه استان فارس و تفنگچی‌هایش به تیتر مهم صفحات حوادث روزنامه‌ها تبدیل شد. آنها شگرد عجیبی برای قاچاق اسلحه‌های مدرن داشتند….

۳۹ سال پیش دستگیری شرور مسلح و باسابقه استان فارس و تفنگچی‌هایش به تیتر مهم صفحات حوادث روزنامه‌ها تبدیل شد. آنها شگرد عجیبی برای قاچاق اسلحه‌های مدرن داشتند.