معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری و انهدام باند ۶ نفره سرقت بعنف خبر داد که با بستن و دست و پای صاحبخانه و نگهبان انبارکالا ۷ میلیارد ریال سرقت کرده بودند. …

معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری و انهدام باند ۶ نفره سرقت بعنف خبر داد که با بستن و دست و پای صاحبخانه و نگهبان انبارکالا ۷ میلیارد ریال سرقت کرده بودند.