دستگیری رییس و ۲ تن از کارشناسان یکی از ادارات ملارد
دستگیری رییس و ۲ تن از کارشناسان یکی از ادارات ملارد
دادستان عمومی و انقلاب ملارد از دستگیری رییس و ۲ تن از کارشناسان یکی از ادارات این شهرستان خبر داد.

به گزارش شهریاریها ،جواد جبله از دستگیری رئیس و ۲ تن از کارشناسان یکی از ادارات ملارد خبر داد و اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته این افراد به دلیل ارتشا دستگیر شده‌اند.

جبله در تشریح جزئیات بیشتر این دستگیری گفت: در تحقیقات صورت گرفته ۲ نفر از کارشناسان یکی از ادارات ملارد دستگیر شده بودند که طی بررسی‌های بیشتر مشخص شد رئیس اداره نیز در موضوع دخیل بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب ملارد عنوان داشت: هم اکنون رئیس و کارشناسان دستگیر و پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان در دست بررسی است.