دستگیری رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شهریار
دستگیری رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شهریار
شهریاریها - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از دستگیری رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شهریار به علت ارتشا خبر داد.
به گزارش شهریاریها ، دستگیری رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شهریار خبر داد و اظهار داشت: با توجه به بررسی‌ها و هوشیاری‌های صورت گرفته توسط پلیس امنیت اقتصادی این فرد دستگیر شده است.سرپناه در تشریح جزئیات بیشتر گفت: متهم از یک متقاضی و مراجعه کننده که درخواست اخذ و تمدید مجوز تعاونی را داشت طلب رشوه کرده بود که با هوشیاری پلیس امنیت اقتصادی به علت ارتشا دستگیر شده است.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران بیان داشت: متهم به همراه پرونده تحویل مرجع قضائی شد تا مراحل قانونی را طی کند.