سخنگوی پلیس از دستگیری دو نفر دیگر از تروریست های حمله تروریستی به مقر انتظامی راسک، خبر داد.

سخنگوی پلیس از دستگیری دو نفر دیگر از تروریست های حمله تروریستی به مقر انتظامی راسک، خبر داد.