جانشنین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری برادر و خواهری که ۵۰ میلیارد ریال از منازل شمال تهران سرقت کرده بودند خبر داد و گفت: متهمان به ۵ فقره سرقت منزل اعتراف کردند….

جانشنین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری برادر و خواهری که ۵۰ میلیارد ریال از منازل شمال تهران سرقت کرده بودند خبر داد و گفت: متهمان به ۵ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.