با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان، سارقان سابقه‌داری که در ۱۹۵ فقره سرقت، اموالی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال سرقت کرده بودند، دستگیر شدند.

با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان، سارقان سابقه‌داری که در ۱۹۵ فقره سرقت، اموالی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال سرقت کرده بودند، دستگیر شدند.