محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درجریان بررسی طرح امنیت غذایی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع ترخیص نشدن سرم‌های‌ وارداتی از آلمان را پیگیری کند. زیرا بسیاری از موضوعات در کالاها وجود دارد که وارد می‌شود و در گمرک به دلایل مختلف باقی می‌ماند و ممکن است که …

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درجریان بررسی طرح امنیت غذایی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع ترخیص نشدن سرم‌های‌ وارداتی از آلمان را پیگیری کند. زیرا بسیاری از موضوعات در کالاها وجود دارد که وارد می‌شود و در گمرک به دلایل مختلف باقی می‌ماند و ممکن است که فاسد شود. گزارش کامل‌تر باشد که نسبت به این موارد بی توجهی نشود. همچنین پژمانفر، عضو کمیسیون اقتصاد‌ی مجلس نیز با بیان اینکه 5 سال از ورود محموله‌های مختلف سرم‌ها‌ی وارداتی از آلمان می‌گذرد، اما مواد هنوز ترخیص نشده فاسد شده‌اند، گفت: در کشوری که امروز محتاج سرم هستیم متاسفانه سرم‌ها وارد و فاسد شده است. پژمانفر ادامه داد: برای مواردی که در گمرکات رسوب می‌کند حتما باید برنامه‌ریزی شود و اگر فاسد شدنی است سازمان اموال تملیکی با توجه به نیاز مردم و نیاز در بازار اینها را به مردم در بازار عرضه کند که متاسفانه این کار صورت نمی‌گیرد اینها بیت‌المال است و پول بابت آنها داده شده است و مردم در تخت بیمارستان‌ها محتاج آن هستند.