​اقتصادنیوز: سرلشکر حسین سلامی برای آمادگی‌های سپاه های استانی و یگان های امدادی بسیج برای و کمک رسانی به مردم در مناطق سیل‌زده و مستعد وقوع سیل در کشور دستور صادر کرد….

​اقتصادنیوز: سرلشکر حسین سلامی برای آمادگی‌های سپاه های استانی و یگان های امدادی بسیج برای و کمک رسانی به مردم در مناطق سیل‌زده و مستعد وقوع سیل در کشور دستور صادر کرد.